• +90 216 606 3 CHP(247)
  • bilgi@chpgenc.com
  • 09:00-22:00

Ekoloji Birliği: Korunan alanlara dokunma

Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliğinin yayınlanmasının ardından Ekoloji Birliği’nce açıklama yapıldı. Açıklamada Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere yeniden iznin çıktığı ifade edilerek, “Kesin Korunacak Hassas Alanlarda, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zorunlu olan tesisler, orman yolları ve balıkçılığa izin verilebilecek” denildi.
ZEYTİNTİNLİKLERDEN SONRA DOĞAL SİT ALANLARI DA TALANA AÇILDI!
Zeytinlikleri madenciliğe açan, kanuna aykırı yönetmelik değişikliğinin mürekkebinin kurumadan 5 Mart’ta Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliği yayınlandı. Değişiklikle, mutlak yapılaşma yasağı olan “Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zorunlu olan tesisler,  orman yolları ve balıkçılığa izin verilebilecek. Açıklama şöyle:
“Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere yeniden izin çıktı. Danıştay kararı çöpe atılarak, ‘Nitelikli Doğa Koruma Alanları’nda, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine, iskele ve balıkçı barınaklarına, kültür balıkçılığı faaliyetlerine, güvenlik tesislerine, enerji santrallerine, atık su arıtma tesisleri, otoparklar, trafo ve enerji nakil hatları, baraj ve göletlerin yapılmasına imkan tanınıyor. ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kullanma Alanları’nda da Danıştay’ın hukuka aykırı bulduğu, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere, enerji santrallerine turizm ve yerleşimlere, değişiklikle yoğunluğuna ve kapasitesine bakılmaksızın izin çıktı.”
DOĞAL SİT TESCİL KARARLARINA KARŞI İDARİ İTİRAZ
Yönetmelik değişikliği ile ayrıca Doğal Sit tescil kararlarına karşı idari itiraz yolu getirildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise, “Bu da dava yoluna geciktiren veya sınırlandıran sonuçlar doğurabilir. Siyasi iktidar, yasa değişikliğine dahi gerek görmeden, Meclisi ve toplumu yok sayarak, şirketlerin daha fazla kar sağlaması, sermaye birikimi için yaşam alanlarını, doğal alanları talana açmaya devam ediyor. Yaşam savunucuları olarak bu tür yönetmelik değişikliklerinin ve bunlara dayanarak ortaya konacak yıkım projelerinin karşısında duracağımızın bilinmesi gerekir. Ekoloji Birliği bileşenleri olarak, bu yönetmelik değişikliğine karşı da hukuksal ve toplumsal mücadeleyi başlatıyoruz. Korunan alanlarının bozulmasına, talan edilmesine izin vermeyeceğiz! #KorunanAlanlaraDokunma” ifadelerine yer verildi.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/tools/sitemaps/x/feed_category_news.php’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Paylaşın: