• +90 216 606 3 CHP(247)
  • bilgi@chpgenc.com
  • 09:00-22:00

Hekimler, ‘Beyaz Buluşma’ öncesinde 10 acil taleplerini açıkladı

13 Mart’ta Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ‘Büyük Beyaz Buluşma’ düzenleyecek olan hekimler, taleplerini açıkladı.
İstanbul Tabip Odası, hekimler için 10 acil talebi şöyle sıraladı;
*TTBnin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.
*Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.
*Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri prim ödeme tavanı üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.
MAAŞ ÇAĞRISI
*Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığınca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.
*OSGBlerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TLye çıkarılmalıdır.
*Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.
*COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.
KAR NEDENİYLE EYLEM SINIRLANDIRILDI
TTB öncülüğünde, sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla “Emek Bizim, Söz Bizim” mücadele programı çerçevesinde 13 Mart 2022 Pazar günü yurdun her yanından gelecek hekim ve sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla İstanbul’da yapılması planlanan “Büyük Beyaz Buluşma ve Beyaz Yürüyüş” yoğun kar yağışı nedeniyle sadece İstanbul’dan katılımlarla gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/tools/sitemaps/x/feed_category_news.php’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Paylaşın: